Sitemap | Contact | 06/51954289
Psychologie Leiden

Psychologiepraktijk de Aandacht

Hartelijk welkom op deze website. Ik ben Gezondheidszorgpsycholoog Jan Mulder en als zodanig geregistreerd bij de overheid. In mijn werk ga ik ervan uit dat iedereen in wezen een gezonde kern heeft en weet en voelt wat goed voor hem/haar is en wat hij/zij nodig heeft. Alleen kunnen we het contact daarmee kwijt zijn of hebben we het vertrouwen daarin verloren en draaien we in dezelfde kringetjes rond.

Om weer contact te krijgen met onze gezonde kern is aandacht essentieel. Daarom probeer ik in mijn werk de aandacht te richten op de gezonde kracht en intentie die ieder heeft. Wat aandacht krijgt groeit immers.
Daarbij heb ik mijn expertise  en ervaring als psycholoog en heb jij je expertise met jouw leven (ook al lijkt dat soms niet zo)  Als we deze twee expertises bij elkaar brengen ontstaat een behandeling waar je wat aan hebt en waar je verder in groeit.

Ik maak gebruik van diverse behandelvormen (waaronder cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, oplossingsgerichte therapie en emdr), waarvoor ik in de loop der jaren de nodige scholing heb gevolgd en dat nog steeds doe. Voor relatie problemen heb ik trainingen in emotie gerichte therapie gevolgd (EFT).

Naast therapie begeleid ik ook coach – en supervisie trajecten met name bij werkgerelateerde vragen en problemen.

Beperkte aanmeldingsmogelijkheid
Ik vind het vervelend maar vanwege de grote toestroom aan clienten neem ik in beperkte mate clienten aan.  Op dit moment neem ik alleen clienten aan van huisartsen die regelmatige doorverwijzen.  Als je bij mij al in behandeling bent geweest en  je wil je opnieuwe aanmelden, dan kan dat ook.   

Je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact je eerste intakegesprek krijgt met een zorgaanbieder. En dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieder en zorgverzekeraars zijn vast gesteld.

Op de volgende pagina's kun je informatie vinden over de werkzaamheden die ik verricht als psycholoog en coach/supervisor en heb ik wat over mezelf geschreven.
Er is een pagina met mijn contact gegevens en met informatie over hoe je je  kunt aanmelden.
Ook worden de kosten en de vergoedingsmogelijkheden beschreven. Tot slot kun je lezen wat ik doe aan kwaliteit en hoe het zit met privacy.


Laatste datum van actualisatie4
14 april  2024

©2024 Psychologiepraktijk-de-aandacht.nl - Jan Mulder