Sitemap | Contact | 06/51954289
Psychologie Leiden

Kosten en Vergoeding

Psychologische hulpverlening
Voor 2022 heb ik met alle  zorgverzekeraars contracten afgesloten.
De zorgverzekeraars vergoeden  de behandeling in zijn geheel vanuit het basispakket. De behandeling valt daardoor onder het wettelijk eigen risico. Dit is in 2022  € 385,- . Het maakt voor de vergoeding niet uit of je al dan niet een aanvullend pakket hebt.

Mijn hulpaanbod valt onder de Generalistische BasisGGZ. Hierin worden  3 zgn. 'zorgproducten' onderscheiden:
  • Kort (overeenkomend met 4 à 5 gesprekken)
  • Middellang (ongeveer 7 à 8 gesprekken)
  • Intensief (ongeveer 12 gesprekken).
Vanaf dit jaar (2022) is de vergoeding van het werk dat ik doe behoorlijk veranderd door de invoering van het Zorgprestatiemodel. Als je wil weten wat dit inhoudt kun je hier een heldere uitleg vinden

De huisarts geeft in de verwijzing een advies over de duur van de behandeling.  Tijdens de eerste gesprekken maak ik daar ook een inschatting van. 
Maandelijks worden de kosten van de behandeling gedeclareerd bij je zorgverzekeraar  Alleen het eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart, wordt aangesproken, als je dat nog niet hebt opgemaakt bij andere zorgverleners
Om voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van (een vermoeden van) een stoornis of aandoening volgens de DSM-5, het gangbare psychodiagnostisch handboek. De huisarts (soms in samenwerking met de  praktijkondersteuner GGZ) maakt in eerste instantie een inschatting hiervan en zal je naar mij doorverwijzen als hier sprake van is.
 
Indien de behandeling niet (meer) bij de zorgverzekering gedeclareerd kan worden, geldt het particuliere tarief. Dit heet dan 'overig zorgproduct (OZP)'. Bij individuele behandeling is het tarief € 92,50 (per consult van 45 minuten +15 minuten administratie). Mocht het zover komen dat de behandeling niet (meer) vergoed wordt dan bespreek ik dit tijdig met je.

Wanneer je niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de GB-GGZ, kan het zijn dat je werkgever de kosten van de behandeling (gedeeltelijk) wil vergoeden.
 

 
Annuleren van een afspraak
Een afspraak  kun je minimaal 24 uur tevoren kosteloos afzeggen. Omdat ik dan probeer om iemand anders op dat tijdstip in te plannen, is het belangrijk dat je zo ruim mogelijk tevoren afzegt. Dat kun je per mail doen of telefonisch. Bij annulering korter dan 24 uur, wordt het consult gedeeltelijk in rekening gebracht, tenzij ik iemand anders heb kunnen inplannen. Anders  geldt een tarief van € 45,-. Dit bedrag valt niet onder de zorgverzekering en moet je dus zelf betalen.
 

Coaching en Supervisie

Voor coaching geldt het particulier tarief van € 92,50 (excl. BTW) per consult van 45 – 60  minuten. Vaak is het zo dat de werkgever (een deel) van de kosten van coaching vergoedt. Bovendien is het zo dat als je zelfstandige bent de kosten van coaching aftrekbaar zijn van de belasting.

Pin automaat
In het geval je zelf betaalt reken ik een zitting direct na afloop met je af via een pin automaat op de praktijk. Je krijgt dan aan het einde maand een overzicht van de gesprekken die je hebt betaald. Deze factuur kun je eventueel gebruiken voor indiening bij je werkgever of bij de belasting
©2022 Psychologiepraktijk-de-aandacht.nl - Jan Mulder