Sitemap | Contact | 06/51954289
Psychologie Leiden

Kwaliteit Privacy Klachten

KWALITEIT
Kwaliteit in hulpverlening draait om de mate waarin je het gevoel hebt dat er echt aandacht voor je is. Wordt er naar je geluisterd? Voel je je gehoord? Heb je het gevoel dat je verder komt? Dit moet altijd blijken uit je eigen ervaring. Daarnaast heb ik een aantal kwalificaties.
De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71719105

GZ psycholoog
Als GZ Psycholoog ben ik ingeschreven in het BIG register van de overheid onder nummer 29050683225.

Eerstelijnspsycholoog
Ook sta ik ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) als Eerstelijnspsycholoog NIP

Kwaliteitsstatuut
Verder moeten alle zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een kwaliteitsstatuut hebben en dat openbaar maken. In dit statuut staat aangegeven wat de zorgaanbieder in de GGZ geregeld moet hebben op het gebied van kwaliteit om goed zorg te kunnen verlenen. Het statuut
waarborgt dat de hulpverlener de juiste hulp biedt, op de juiste plaats, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Het goed gekeurde  kwaliteitsstatuut van de praktijk kun je hier vinden.

Lidmaatschap LVVP
Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging voor vrijgevestigde psychologen, de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Ik  heb deelgenomen aan een praktijkvisitatie van deze vereniging waarbij de kwaliteit van de praktijk en de hulpverlening worden getoetst. De praktijk voldoet ook aan deze kwaliteitstoets, Zie hier voor het document

Intervisie
Ik zit in twee intervisie groepen met collega's. In de ene intervisie groep bespreken we anoniem behandelingen en daarnaast praktijk perikelen. In de andere groep bespreken we behandelingen vanuit schematherapie. Beide intervisiegroepen vinden één keer in zes weken plaats
PRIVACY
Als psycholoog ben ik wettelijk gebonden aan beroepsgeheim. Dit betekent dat informatie die je  geeft niet doorgegeven wordt aan anderen tenzij je daar toestemming voor geeft. Ik vraag dan ook altijd eerst toestemming voor ik gegevens aan derden verstrek of overleg met derden (je huisarts, bedrijfsarts of bv fysiotherapeut)

KLACHTEN
Als je klachten hebt over de behandeling die je krijgt probeer dit dan eerst met mij te bespreken, hoe lastig dat ook soms kan zijn.  Je kunt dit mondeling doen of per mail. Blijf er niet meer rondlopen, maar vertel wat je dwars zit. Van mijn kant sta ik open voor de bespreking ervan omdat ik ervan kan leren. Je klacht kan te maken hebben met de behandeling of hoe je je bejegend voelt. We kunnen dan samen kijken wat je klacht is en wat we eraan kunnen doen. Ik zal dan zo snel mogelijk samen besluiten wat ik met je klacht doe. Wettelijk moet ik dat binnen 6 weken na melding van de klacht doen. Mochten we er samen niet uitkomen dan heb je de mogelijkheid om contact op te nemen met  de LVVP zie https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
©2024 Psychologiepraktijk-de-aandacht.nl - Jan Mulder